Forsiden

Høringssvar fra Daniel Grimen

Dato: 04.03.2022

Mitt høringssvar: Koronspass er et angrep på vårt demokratiske samfunn og vår historiske frihet Historien viser at revolusjoner i informasjonsteknologi har ført til framskritt for sivilsamfunnets frivillige samhandling, men i kjølvannet har alltid statens makt tendenser utnyttet informasjonsteknologien til sin fordel og utbyttet befolkningen. Nå er det teknokratiet som utnytter IT revolusjonen. For meg er PST’s bekymring for antistatlig tankegods et eksempel på teknokratiets økende maktposisjon og den teknokratiske måten å tenke på. Mange representanter for teknokratiet (for eksempel Helsedirektoratets ledelse) ønsker ikke å være bundet av Grunnlov eller menneskerettigheter. De ønsker å «styre» samfunnsutviklingen «vitenskapelig». Det er ikke mulig. KORONAPASS OG SEKULARISERING "Stadig oftere sitter man igjen med et inntrykk av at myndighetene ikke ønsker noen egentlig belysning eller debatt. Viljen til å tvinge igjennom saker som både prinsipielt og i praksis tar bort frihet for enkeltindivid og samfunn er økende." Saken om koronapass er enda et slikt eksempel. Regjeringen arbeider med lovforslag som betyr følgende: 1: Tvangsvaksinering 2: Uvaksinerte kan nektes samvær med andre mennesker 3: Vaksiner som er uprøvd og ikke kvalitetssikret kan tvinges på folk 4: Uvaksinerte kan nektes adgang til butikker og andre utesteder. 5: Uvaksinerte kan nektes å gå på arbeid og motta sin lønn Ser man på det som skjer i Canada og som har skjedd i Australia og Østerrike så ser man at vesten er på vei inn i et totalitært styre. I Canada godtar man ikke at mennesker protesterer. Man går nå etter disse som driver lovlige og fredfulle protester med alle midler. De forsøkes kneblet ved å frata dem økonomi og frihet. Vesten har sagt frihetens grunnvoll farvel. Nå kommer resultatet. Dette er ikke nytt. Friheten, likheten og brorskapet man ville ha i et gudløst Frankrike ble svært blodig og tyrranisk, mens i et England preget av kristne vekkelser slapp man alt sammen og ble isteden den dominerende makt i verden. Dersom du og jeg ikke står opp nå og beskytter vår frihet så blir det for sent. Dersom lover går igjennom og vi ved neste korsvei vil protestere mot overtramp fra myndighetene da ligger allerede et lovverk på plass for å hindre deg både i å protestere og å ta vare på deg selv. De kan fjerne deg med makt fra arbeidsplass og hjem. De kan hindre deg å gå i butikker og handle det du trenger. De kan tvinge deg til å ta en medisinsk behandling som fungerer genmanipulerende. Motsetter du deg dette vil de ødelegge deg økonomisk. Dette har dimensjoner over seg som er langt utover det det er medisinsk grunnlag for. Jeg vil hevde at dette aldri har handlet om medisin, men misbrukt på det groveste for å gjennomføre en politikk man i stillhet har innført gjennom en årrekke uavhengig av hvilken regjering vi har hatt. Med vennlig hilsen Daniel Grimen Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no.