Forsiden

Høringssvar fra Halvor Pladsen

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget strider i mot menneskerettigheter, Nürnberg koden og Den Norske Grunnloven. Dette er overtramp av mine rettigheter som et fritt menneske.

Jeg stemmer NEI til dette forslaget.