Forsiden

Høringssvar fra Anne Embla Øygard

Dato: 12.02.2022

Dette forslaget må forkastes fordi det er i strid med Norges Grunnlov og det er innføring av tyrraniet. Jeg er et fritt menneske som kan gå hvor jeg vil, uten å måtte vise en passerseddel. Dette er segregering av mennesker.

Jeg er dypt uenig i innføring av korona sertifikatet.