Forsiden

Høringssvar fra Frank S H

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI til koronapass! NEI til at staten bryter grunnleggende menneskerettigheter og Grunnloven! NEI til tvangsvaksinering av voksne og barn!
NEI til gjentakelse av historien hvor makt misbrukes mot folkemasser og segregering i samfunnet.
Syltynne argumenter om å frarøve folks rett til å leve og ha en frihet til å velge i kjølvannet av Covid-19, som man nå har samlet nok informasjon om til å se at det i den store sammenhengen er ufarlig for folk flest.