Forsiden

Høringssvar fra Anne Thomassen

Dato: 03.03.2022

Forslagene må stoppes. Nei til slt