Forsiden

Høringssvar fra Kathrine

Dato: 03.03.2022

Koronasertifikatet har svært lite eller ingen effekt i forhold til formålet det er ment for. Man vet at de aller fleste friske voksne, barn og unge, med et godt immunforsvar vil takle covid-19 helt greit. Vaksinen bør være forbeholdt de eldre, og de med underliggende sykdom, om man mener de vil tåle den. Ved innføring av koronapass presser man vaksinen og booster doser på friske mennesker, barn og unge for frihet i samfunnet. Samtidig bagatelliseres bivirkningene kraftig, og der er ekstremt mange mørketall. "Vaksinen " hindrer verken smitte eller alvorlig sykdom. Det burde være en tankevekker at såpass mange "fullvaksinerte" blir alvorlig syke. Fokuset bør selvfølgelig være drastiske tiltak for økt sykehuskapasitet. Vaksinen SKAL være frivillig, uten at man støtter opp under segregering av folket ved innføring av et vaksinepass. Leger og fagfolk over hele verden med mange års erfaring stiller seg spørrende til de mange logiske bristene. At en "vaksine" mot et virus med en dødelighet på ca 0,12% pr nå, skal presses på hele befolkningen uavhengig av alder og helsetilstand, er en stor skam. Nei til koronapss.