Forsiden

Høringssvar fra Heiko Iwersen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette går ikke ,vi snakker her ikke om pesten

mvh. En borger :)