Forsiden

Høringssvar fra Kirvil Markussen

Dato: 20.02.2022

Jeg er imot forslaget.