Forsiden

Høringssvar fra Eva Sita pettersen

Dato: 04.03.2022

Koronasertifikat er unødvendig, lovstridig og etisk betenkelig samt går i mot FHIs anbefalinger.

For resten av teksten, som ikke var mulig å få kopiert inn her; se vedlegg

Vedlegg