Forsiden

Høringssvar fra Bernt Andreassen

Dato: 18.02.2022

Jeg vil si at forslaget slik det ligger nå, er et stort skitt tilbake for demokrati og frihet slik vi er vant med i Norge. Dere vil med dette skape et klasseskille som vil ødelegge det flotte landet vårt på så mange vis. Merk dere at det er store protester verden over, selv om våre medier ikke viser interesse for å dekke dette. Vil dere skape uro og mistillit i folket, kjør på. Dette er ikke en god ide.