Forsiden

Høringssvar fra Fay-Toril Gabrielsen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier NEI.