Forsiden

Høringssvar fra Harald Hårnes

Dato: 15.02.2022

Dette er galskap. Staten har ingen rett overhodet til å fjerne våre grunnleggende menneskerettigheter under påskudd av en e.v.t pandemi.