Forsiden

Høringssvar fra Bogdan Bocianowski

Dato: 01.03.2022

Jeg er imot koronasertifikat og tvangsvaksinering. Jeg er imot at Norge overfører sin helsemyndighet til en overnasjonal instans, WHO.