Forsiden

Høringssvar fra Bente Ingeborg Trasti

Dato: 12.02.2022

Jeg sier nei til koronapasset da dette fører til diskriminering og segregering i vår land. Vi lever i et demokrati og folket bestemmer selv over egen kropp. Tenk på alle de som har forskjellige sykdommer og derfor ikke kan ta denne injeksjonen. Dessuten lurer jeg på hvordan det er mulig å lage et koronapasset, når injeksjonen ikke er godkjent.