Forsiden

Høringssvar fra Ida Torp

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer da dette er helt fullstendig uten grunn !! Dette er mot menneskerettigheter