Forsiden

Høringssvar fra AWespestad

Dato: 21.02.2022

Jeg føler det er min borgerplikt å gjøre dere oppmerksomme på at det vil være et gigantisk feilgrep og innføre koronasertifikat som beskrevet i høringsutkastet. At uvaksinerte skal kunne nektes lønn, adgang til offentlige steder og samvær med andre mennesker, er uetisk og strider mot menneskerettighetene. Når man også vurderer å krenke den kroppslige integriteten til enkeltindividet gjennom tvangsvaksinering, vil jeg betegne det som et særdeles grovt og ulovlig overgrep som ikke hører hjemme i et demokrati. Hvis dette blir vedtatt av Stortinget, vil man i realiteten innføre et diktatur og en apartheidstat, som ikke lenger kan kreve sin legitimitet av folket. Det vil være folkets rett og plikt å med alle midler motsette seg dette. Dette er skrevet i beste mening, for å bidra til å forhindre at dere begår et historisk feilgrep og overgrep mot demokratiet og det Norske folk!