Forsiden

Høringssvar fra Hallstein Bævre

Dato: 04.03.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget forkastes.