Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg Radler

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI. Det er skremmende at noen som sitter i makt stillinger, vil tvinge på et annet mennesket en sprøyte som de ikke vil i kroppen sin!! Det er helt galt!