Forsiden

Høringssvar fra Christian Andrew Wyman

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til forslaget.