Forsiden

Høringssvar fra Katrine Heitmann

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad
Jeg sier NEI til koronasertifikat. Forslaget må forkastes. Et koronasertifikat er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, bevegelsesfrihet og personvern.

Vi kan ikke tillate at dette dokumentet blir godtatt, og at Norge på permanent basis blir omformet fra et demokrati. Vi kan ikke tillate at smittevernstaten avskaffer rettsstaten og dermed setter store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side.

Norge bør være et fritt land som praktiserer likhet og likeverd. Å begrense menneskers fri ferdsel, helse og liv, jobb, forsamlingsfrihet og mulighet til å delta i samfunnet ellers vil kunne bidra til å skape store problemer for fremtiden med mer forskjellsbehandling og kontroll.

Dette vil i sin tur igjen skape mer medisinsk press, trusler, tvang, overgrep, frykt, familiesplittelse, arbeidsløshet, sykefravær, selvmord, psykiske problemer, gjeld og belastning, mentale utfordringer, sosial splittelse, emosjonelle problemer og økt belastning for barn og unge og de mest sårbare.

Folkehelsen blir blant annet brukt som begrunnelse for de endringene departementet ønsker å tre i kraft. Her mener jeg at man har benyttet en alt for snever forståelsesmåte om hva som påvirker folkehelsen negativt. Tiltakene departmentet og regjeringen ønsker å fremme for å beskytte innbyggerne mot sykdom gir samtidig folkehelsemessige ulemper som overlegent overgår eventuelle fordeler.

At vi som norske statsborgere skal kunne deles inn i grupper av mennesker, og at noen av borgerne ikke skal få delta på samme arenaene som resten av samfunnet vil kunne gi stor skade både på fysisk og psykisk helse. Folkehelse er så mye mer enn smittetall, og ifølge FHIs egne tall er dødeligheten av covid kun 0,12 prosent. Å utestenge deler av befolkningen kan få uante konsekvenser for folkehelsen i form av blant annet depresjon, selvmord, ensomhet og rusmisbruk. Tilbakeholding av lønn og tap av jobb er svært drastiske konsekvenser vi ikke kan tillate. Konsekvensene er så alvorlige og ødeleggende at vi kan ikke tillate dette. Forholdsmessighet er ikke til stede, vi må si nei til dette forslaget.

Det er ikke en gang gjort utredning for konsekvensene av tiltakene under koronaperioden, og hvordan dette har påvirket folkehelsen, men ut i fra statistikk og behov innefor bare områder som psykisk helse og barnevern er tallene bekymringsverdige. Hvordan kan man da med viten å vilje gjøre et så stort overgrep mot sin befolknig. De utvalgte "ekspertene" myndighetene lytter til, er allerede igang med trusselen om en ny pandemi. Idet man gjør en infuensa til pandemi slik det er gjort, vil vi stå overfor en ny "pandemi" rimelig ofte, og lovverket vil ødelegge ethvert samfunn som vil ta i bruk tvang, medisinsk esperiment og segregering. Sviket med å ha gitt fra oss landets suverenitet til større verdensomspennende organer med tydelige egeninteresser sine anbefalinger, gjør korrupsjonen tydelig og folket vil reagere.

I tillegg har FHI har uttalt at de har liten tro på at preventiv bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad. En studie fra the Lancet viser også at vaksinert og uvaksinerte smitter i like stor grad: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

Covid-19 vaksinene som brukes i dag har liten til ingen effekt mot omicronvarianten av viruset, nettopp fordi det er så ulik den originale varianten. Ifølge Pfizer har vaksinene liten eller ingen effekt mot «Omicron». https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection-idUSL1N2TT29Z

Basert på dette finnes det derfor ingen grunn til å avkreve mennesker bevis for at de har vaksinert seg.

Innenlands bruk av koronasertifikat bryter med Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og EØS-avtalen. Dette vedkjennes også i høringsnotatet under punkt 3.2.

Vi kan ikke la smittevernstaten true den demokratiske, liberale rettsstaten. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettsstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Koronasertifikatet må nå skrinlegges én gang for alle.

* Ledere som ikke tåler at deres valg bli stilt spørsmål med, har noe å skjule.

*Ledere som tror de vet bedre enn befolkningens evne å velge for seg selv, er ikke verdig vår tillit.

*Ledere som vil begå tvang og overgrep mot egne landsmenn er kriminelle.

*Ledere som vil segregere og skape splid, holde mennesker skilt, tjener noen andre enn befolkningen.

- Regelen er å la en høring ligge ute i minst 3 måneder. Det lukter skikkelig ugler i mosen når regjeringen har det travelt. Kommunene skal ikke rekke å få behandlet saken åpent av flere, vil tydeligvis ikke at Ola Nordmann helle skal rekke å reagere. Kritikkverdig!!!!