Forsiden

Høringssvar fra Cato B Hagen

Dato: 01.03.2022

NEI TIL KORONASERTIFIKAT

Det er ubegripelig at slike forskrifter er ute på høring i 2022 i dette landet. Dette er ekstreme forskrifter som kan gi grunnlag for bl.a. tvangsvaksinering og segregering i det norske samfunn. Dette er ekstreme forskrifter som og kan gi grunnlag for å frata enhver borgers samtlige rettigheter til enhver tid UTEN at dette trenger å bli begrunnet.

Jeg mener dette dokumentet og det som nå er ute på høring hører hjemme i gamle Nazi-Tyskland.

NEI til et helsepass med ekstreme forskrifter som kan gi grunnlag for segregering i det norske samfunn, og tvangsvaksinering eller krav om vaksinasjon av både voksne, barn og unge.

NEI til et helsepass med ekstreme forskrifter som kan gi grunnlag for å sparke eller frata uvaksinerte lønn.

NEI til et helsepass med ekstreme forskrifter som kan gi grunnlag for å begrense enhver borgers bevegelses frihet.

NEI til et helsepass med ekstreme forskrifter som kan gi grunnlag for betydelig inngripen i privatliv, familieliv, hjem og privat kommunikasjon og at dette kan til enhver tid settes til side for å beskytte “helse og moral”.