Forsiden

Høringssvar fra Janne Hjørnevik Thorsen

Dato: 03.03.2022

Regjeringens forslag om å¨lovfeste fortsatt bruk av koronasertifikat går imot den frihet som vesten tradisjonelt har stått opp for. Sertifikatet oppleves som en passerseddel. Et pass må vises frem for å bevise at man har riktige holdninger og meninger og villighet til å underordne seg. En slik segregerende praksis er etter min mening ikke forenlig med god medisinsk skikk og etikk. Helsepersonell kan ikke sette seg til doms over andres helsevalg men må jobbe for et samfunn der alle har like rettigheter uavhengig av hvilke gode/dårlige livsstilsvalg man tar. Nå som smittebegrensing har falt bort som et argument for vaksinering, og vi vet at FHI ikke engang gir en utvetydig anbefaling om vaksinering av de under 45 år, kan jeg ikke se hvorfor vi skulle kunne bifalle et forslag som går bort fra veletablerte medisinske prinsipper som frivillighet, respekt for kroppslig autonomi og likebehandling. Flere land forkaster i disse dager koronapass. Det finnes ingen gode argumenter for å redusere hele eller deler av befolkningens frihet og likevel opprettholde demokratiet. Det er bare ikke forenlig med hverandre.

Vaksinene har blitt presset på borgere over 12 år i Norge via frykt og propaganda og om å ta en for laget. Ta en for laget - når vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte? Det finnes fremdelse ikke langtidsdata for vaksinene. Vaksinene har vist seg å ikke virke slik de var lovet. At store deler av verden nå innfører totalitære tiltak er skremmende. Jeg vil appelere til sunn fornuft. Vi har menneskerettighetene og ikke minst Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som forutsetning for all medisinsk behandling og forskning. Selv WHO erkjente i fjor at koronaviruset er mindre dødelig enn vanlig sesonginfluensa. Så hva berettiger innføringen av et slikt pass da? Slik jeg ser det er smittevernsstaten en trussel mot rettstaten og dermed en trussel mot det frie, demokratiske samfunn.

Med hilsen

Janne Hjørnevik Thorsen