Forsiden

Høringssvar fra Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering

Dato: 12.02.2022

Vi i Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering er sterkt imot forlengelse av segregeringspass (koronapass) av flere grunner listet opp i vår PDF som er vedlagt!

Vedlegg