Forsiden

Høringssvar fra Inge Lindseth

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

"Befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere" står det i høringsnotatet. Vaksineplikt er i seg selv absurd og umenneskelig gitt hva våre Nasjonale Forskningsetiske komiteer jobber ut ifra - dette inkluderer Nürnbergkodeksen.

Det er enda mer absurd gitt mangelen på dokumentasjon på at vaksinene per i dag er effektive mht sykelighet. (Det er allerede etablert at de ikke fungerer på smitte.) Det blir trukket fram at vaksinene skal ha effekt på sykelighet, selv om de ikke har effekt på smitte. Denne påstanden er basert på observasjonsstudier, ikke randomiserte studier. Gitt at test-negativ-COVID-tilfeller (som også inkluderer falsk-negative) med COVID-lignende sykdom langt i fra er null, og at det er mulig at vaksiner kan redusere sannsynlighet for å TESTE negativt, har vi altså per i dag ikke data som viser at vaksinene fungerer.

Vaksineplikt innebærer videre å se bort fra at naturlig immunitet i små eller store deler av befolkningen kan være en fordel mht hvordan en pandemi utvikler seg i befolkningen på sikt. Hvor er myndighetenes vurdering av dette? Vi har aldri før massevaksinert midt i en pandemi, og en bred type immunitet i befolkningen som både er vaksinert og ikke vaksinert har klart potensial til å være bedre enn en høy grad av vaksinering, på sikt. (Observert høyere IgG-binding av ulike varianter av sarscov2 hos vaksinerte enn ikke-vaksinere (Cell jan 22) kan f. eks ikke brukes som motargument all den tid dette ikke sier noe om IgA/slimmhinneassosiert immunrespons og hva som vil skje med virusets utvikling på sikt under et ensidig vaksinetrykk).

Jeg sier nei til vaksineplikt.