Forsiden

Høringssvar fra June Cathrine Ormstad

Dato: 22.02.2022

Dette er jeg i mot. Forslaget tilsidesetter helt grunnleggende menneskerettigheter. Hver enkelt er, og må være, nærmest til å vurdere egen helse og til bestemme over egen kropp.