Forsiden

Høringssvar fra Irene Theodorsen

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er uenig i at vi skal ha koronna pass .vi må kunne bevege oss fritt som frie mennesker, dette er en menneskerett vi har. Det er imot menneskerettighetene at noen skal kunne bli tvangsvaksinert .vi bestemmer over egen kropp.