Forsiden

Høringssvar fra Jorun M Gjerde

Dato: 22.02.2022

Nei! Dette må ALDRI innføres! Våkn opp, kjære folkevalgte politikere!

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

8) Koronasertifikat segregerer

NEI! Dette må ALDRI bli innført i Norge! La Norge få være et "annerledesland"