Forsiden

Høringssvar fra Kristin Ramberg

Dato: 15.02.2022

Jeg protesterer mot dette høringsutkastet for korona sertifikat.
dette strider mot menneskerettigheter, vårt frie demokrati og skaper segregering.

hilsen

Kristin Ramberg