Forsiden

Høringssvar fra Jenny Katee Hågensen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei takk til tvang, facistme eller nazisme samfunn!! Denne måten minner mer på verdens historiene når makten går i hode på statsfolk!

vi vil være frie, vi er født med frivilje av vår skaper. Min kropp mitt valg må være grunnmuren til hvert individ!!

vi er flokkdyr og skal ikke ha ett segregeringssamfunn! Vi skal alle leve fritt i vårt land!

ombudsfolk, dere yrkedspolitikkere skal være våre tjenere!! Dere er betalt av folket & derfor er det viktig at dere ikke glemme deres plass!!

makten tilhøre folket! Vi er ikke sauer & vi alle kan reise oss som løver. Vår rett skal vernes