Forsiden

Høringssvar fra Kjell Knudsen

Dato: 13.02.2022

Da jeg var drøyt 3 år gammel lærte jeg mit første tyske ord; ausweisen. Dette var på høsten i 1941. Jeg var kommet 5 meter etter mine foreldre på vei inn på perrongen på Oslo østbanestasjon. Den pliktoppfyllende tyske soldaten som stod vakt for å kontrollere at man hadde de riktige reisedokumentene for å bevege seg utenfor Oslo, forlangte legitimasjon av meg! Jeg ropte nei og løp for å ta igjen foreldrene mine - det gikk bra - men er det slike tilstander vi ønsker oss tilbake til? Den følgene vinteren lærte litt mere tysk - en skøyeraktig onkel fikk meg til å si: Deutschland kaputt. Dette var til en tysk soldat. Jeg slapp unna her også, for Tyskland "seiret jo på alle fronter" så soldaten bare lo.

Kjell Knudsen. Ytre Enebakk