Forsiden

Høringssvar fra Jan sørlie

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Kjære politikere! Nå må dere stoppe!
Grensen ved å innføre diktatur og tvang går her.

Hva er det virkelig dere holder på å innføre? Det er ikke til å tro det man leser.

Vil dere virkelig innføre segregering av befolkningen?

Vil dere virkelig tvangsvaksinere barn og voksne med en eksperimentell vaksine som åpenbarer stadig nye alvorlige skader?

Vil dere virkelig at vi som ikke ønsker å ta denne vaksinen i ytterste konsekvens skal bli oppsagt og miste vårt lille levebrød og bli en pariakaste som må bo på gaten?

Disse ideene og tankene fra dette høringsnotatet stammer fra diktatorers tankesett vi ikke skal ha tilbake i 2022.

Nå må dere våkne politikere og forkaste dette makkverket av et notat.

For folket har begynt å våkne og forstå at dette handler ikke om helse,men om at vi mister vår frihet og staten får all makt over menneske.