Forsiden

Høringssvar fra Ann Elin Mebust

Dato: 14.02.2022

Nei! Nå er det nok. Segregering og diskriminering er en farlig vei å gå.
Tenk heller på hvordan vi kan ta tilbake folks psyke, helse, sosiale liv og arbeid.