Forsiden

Høringssvar fra Borghild Ann Lea

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Forslagene skissert i dette høringsnotatet åpner for så store inngrep overfor befolkningen i Norge at de ikke kan aksepteres. Forslagene må derfor forkastes. Se forøvrig nærmere begrunnelse i vedlagte skriv.

Vedlegg