Forsiden

Høringssvar fra Kristin Kalstad

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Dei innskrenkingar i grunnleggande rettigheiter som blir foreslått her er eit alvorlig inngrep i fridomen til det norske folk. Det er uaktuelt for meg å godta dette forslaget og eg protesterer på det sterkaste mot at dette går igjennom og blir lovleg!