Forsiden

Høringssvar fra Ida Lybæk Hansen

Dato: 20.02.2022

Ønsker ikke at Norge skal bli en stat som aktivt segreterer menneskers rettigheter og tvinger folk til å la seg injesjere med medikamente for å oppnå samme rettigheter. Som jeg ser det er det klarer brudd på Menneskerettigheter og vår Grunnlov!