Forsiden

Høringssvar fra Evelyn Kjørstad

Dato: 21.02.2022

Ja til Menneskerettigheter og autonomi over egen kropp. Husk Nürnbergkodeksen - eller iallfall Piazzale Loreto!

Jeg sier NEI til "smitte"-vernstat.

NEI til direkte, såvel som indirekte å tvinge befolkningen til å være labrotter for gen-terapi.

NEI også til all annen av u-helse funnet på, spesielt de siste 104 uker (dvs 102 flere enn hva som løgnaktig ble forespeilet tillitsfulle barn, kvinner og menn). Voksne - og også barn - som fremdeles er og se: det er ikke på noen måte synonymt med FRIHET.


Jeg vil samtidig bentte høringen til å si JA til ivermektin, sink, C og D vitamin og alle andre harmløse forebygginger og behandlinger.

Politikere skal ikke tvinge seg mellom pasient og lege. Politikere og byråkrater er kun til for å tjene de barn, kvinner og menn i landområdet som er kjent som Norge, ellers snakker vi urettmessig overstyring av alt fas..stiske slag er forræderi.

Se vedlagte fil 'Der Gesundheitspaß', så lettere og se hvilke andre som benyttet slike overgrepsmetoder. Mer utførlig forklaring her: https://dnsabine.substack.com/p/vaccine-passport-der-gesundheitspa?utm_source=url

Vedlegg