Forsiden

Høringssvar fra David de Clive-Lowe

Dato: 22.02.2022

Regjeringen må nå slutte med disse udemokratiske tiltakene! Nå er det på tide å innrømme at de tiltak som hittil er blitt brukt i Norge, og i et stort antall andre land, spesielt i Europa, Nord Amerika, Australia og New Zealand, ikke har klart å overstyre naturen! Viruset eksisterer ennå, men har modifisert seg, stegvis, og har brent seg ut til en mye mindre farlig versjon av en relativ ufarlig sykdom.

Et koronasertifikat som vil diskriminerer blant folk som enten frivillig har valgt eller blitt frarådet på medisinsk grunnlag å unngå denne medisinske intervensjonen, har ikke noen akseptabel funksjon i et demokratisk samfunn. Om de får lov til å reise ubegrenset, innenfor riksgrensene eller utenfor, står i sterk strid med alt som demokrati dreier seg om. En begrensning som, potensielt, betyr hindring av alle daglige gjøremål, som arbeid, handling og sosiale aktiviteter, som i sin helhet er det som definerer oss som mennesker.

Det må understrekes at hovedvilkåret i forhold til dette sertifikatet, nemlig disse nylig utviklede ‘vaksiner’, er splitter ny teknologi, aldri utprøved før nå på mennesker, og kan ikke sammenlignes med tradisjonelle vaksiner. Som et resultat av hurtig utvikling og utelatting av normale sikkerhets studier, bl.a. dyre forsøk, har befolkningen blitt utsatt for et produkt som har ført til så mange alvorlige bivirkninger, i så stor skala som aldri før er opplevd. Siden 1986 har dokumentasjon på bivirkninger av eksisternde vaksiner blitt notert i USA. Studier har vist at mindre enn 5 % av bivirkninger blir raqpportert. Dette til tross, man ser på antall rapporterte skader av koronavaksiner i den korte perioden de har vært i bruk, 15 måneder, allerede langt overskrider det totale antall skader og død i forhold til samtlige andre vaksiner siden 1986!

Altså må konklusjonen bli at dette høringsforslaget forkastes!