Forsiden

Høringssvar fra Kenneth vestberg

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

15.02.2021

Nei til koronapass

Vi er en Facebook-gruppe bestående av 22.400 medlemmer fordelt over hele landet under navnet “Nei til Koronapass”. Antallet vårt har steget konstant med 200-1000 personer daglig i løpet av få uker. Mange av oss er vaksinerte og mange er uvaksinerte mot covid-19. Vi er ikke mot vaksiner, men mot en politikk som i større og større grad deler samfunnet vårt i to. Vårt ønske er at splittelsen i samfunnet overvinnes og at vi takler dagens utfordringer sammen. Vi er et samfunn med ulike meninger og bakgrunn, men vi er ett samfunn, ikke to. Et koronapass, som også kan kalles et segregeringspass, vil forsterke deling av samfunnet i to grupper ved å frata grunnleggende rettigheter. Mennesker som av ulike årsaker ikke kan, eller vil ta de nye, valgfrie mRNA-vaksinene, blir ekskludert. Alle mennesker, uansett vaksinestatus, blir nå forpliktet til å oppgi private helseopplysninger for å fortsatt kunne delta i samfunnet. Vi skriver til dere fordi vi er svært opprørt over at regjeringen velger å gjøre koronapasset tilgjengelig i de enkelte kommunene.

I mai 2021 ble forslag om bruk av koronapass sendt ut til høring. Det som har manglet helt fra starten er en nøyaktig beskrivelse av hvordan koronapasset skal brukes. Befolkningen har krav på å få vite hvordan ordningen vil se ut i praksis før et slikt forslag blir vedtatt. Det er helt ubegripelig at passet, som med stor sannsynlighet vil bety massive inngrep i våre rettigheter, fikk medhold i Stortinget på et så vagt grunnlag: privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, forsamlings- og forbudet mot diskriminering, retten til å ferdes anonymt, og artikler 1, 3, 8, 13,1, 13, 2, 21, og 27 i menneskerettighetene er noen av lovene som blir truet. Uvanlig mange, omtrent 10.000, sendte høringssvar. De aller fleste av disse var negative til innføringen av koronapass. Flere fagepersoner, blant annet juss-ekspert Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo, har snakket detaljert om ulempene ved et slikt inngrep i menneskerettighetene. Han sier også at “forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen.” (Advokatbladet, 2021).

Helt fra starten av pandemien har mange fått opplevelsen av at politikken kjører karusell. Nye lover blir så å si laget på dagen, andre kastes overbord, eller omskjæres til det ugjenkjennelige. Resultatet av denne uforutsigbare og ugjennomsiktige kjørestilen er at flere og flere av “passasjerene” ikke føler at de kan stole på myndighetene lenger. Med uro har vi fulgt nyhetene fra andre land som bruker koronapass mer omfattende enn Norge så langt har gjort. Med skrekk og avmakt har vi sett at mange mister jobbene sine, retten til å utdanning og muligheten til å bevege seg fritt. Her i Norge har ordninger som krav om å legge frem koronasertifikat på arbeidsplassen, begynt å snike seg inn - uten hjemmel i loven. Mange har følt seg som i et mareritt. Dere har direkte eller indirekte ansvar for fremtidig bruk av koronapasset i praksis. Derfor skriver vi til nettopp dere.

Her er våre tanker:

Vi trenger nå en politikk som er saklig og mindre preget av fight-or-flight-responsen: Når vi er full av frykt har vi en tendens til å ikke se annet enn trusselen foran oss. Mange av oss har det sånn ettersom skrekkfilm-artige bilder og rapporter har preget nyhetsbildet i 2 år. Dette er menneskelig, men nå er det viktig å beholde roen. Vi trenger ikke mer panikk. Det vi derimot trenger er ansvarsfulle politikere som klarer å komme ut av tunnelsynet og tilbake til realiteten. Vi trenger politikere, leger og eksperter som motiverer alle til å ta individuelle risikovurderinger, istedenfor å så mer splid og hat mellom mennesker med ulike oppfatninger. Vi er alle individer med helt ulike ståsteder: Det som er bra for en, er ikke nødvendigvis bra for alle andre også. Noen av oss er eldre, noen yngre, noen har kronisk sykdom, noen er friske. Det er helt naturlig å se på den enkeltes unike behov og ta bevisste valg utifra det.

Noen sier: Dette handler ikke om individuelle behov, men solidaritet. Vaksinen og koronapass er der så vi kan beskytte hverandre.

Men er det virkelig slik? Covid-19 kan ikke sammenlignes med et ekstremt farlig virus som ebola som har en gjennomsnittlig dødelighet på 50%. I November 2021, før omikron, var det ifølge FHI 317.870 infiserte og 1136 døde med viruset her i Norge. Altså en dødelighet på under 0,5%. Det er over 100 ganger mindre enn ebola. Dagens tall fra FHI viser totalt 1,049,887 smittede og 1513 døde: Dødelighet ligger nå på 0,14% (FHI, 02.2022) - 375 ganger mindre enn ved ebola! Likevel ligner nivået av oppmerksomhet og panikk fortsatt på en epidemi av mye større faregrad. Vi vet ikke hvor mange flere som har viruset i kroppen som aldri har rapportert det, kanskje ikke en gang merket det. At smittetall går opp eller ned har lite å si om faktisk sykdom da de fleste har ingen, eller kun milde symptomer. For noen i risikogruppen kan covid-19 være en alvorlig sykdom, det er viktig å huske. Men de fleste som dør er eldre, og de aller fleste unge blir ikke alvorlig syke. Barn rammes i veldig liten grad, også når det gjelder “long covid”. Derfor blir det ubegripelig at de som velger å avstå fra vaksinen skal fratas essensielle rettigheter. Dette må ta slutt.

Vår gruppe er ikke mot vaksiner, vår agenda er å stanse koronapass. Det kan likevel være verdt å nevne at de nye, genbaserte mRNA-vaksinene, ble hastegodkjent forrige vinter og er tidligst ferdig testet i 2023. Mange frykter større risiko for å bli syke av selve vaksinen, enn av covid-19. Frykten er ikke ubegrunnet når vi opplever at bivirkninger rapporteres i økende grad: Siden desember 2020 har for eksempel legemiddelverket mottatt 54 657 meldinger, derav har ca. halvparten blitt evaluert så langt. Dette angis å være mange flere meldinger enn ved vanlige vaksiner.

Det som dessverre ikke nevnes her:

Det er mange som aldri blir informert om mulige bivirkninger og hvor og hvordan de kan melde fra om dem. Statistikken over bivirkninger kan altså være ufullstendig. Langtidsbivirkninger av mRNA-vaksinen er også ukjent ettersom den ikke har blitt testet over tid. Individer som har mye av livet foran seg og lav risiko, kan muligens rammes av senvirkninger og få redusert livskvalitet. Det er her verdt å nevne “…at det hyppigere meldes bivirkninger hos yngre voksne enn hos eldre voksne” (Legemiddelverket, 2022).

Erfaring og forskning har dessuten vist at vaksinen ikke holder hva vi ble lovet: En svensk studie for eksempel viser at “effektiviteten av vaksinene mot symptomatisk Covid-19-infeksjon, avtar gradvis over tid på tvers av alle undergrupper” (Nordström, Ballin, Nordström, 2021).

Vi har sett at tiltak som koronapass og lockdown for de uvaksinerte ikke har hatt ønsket effekt i andre land. Et eksempel på dette er Gibraltar som har en vaksinasjonsdekning på 99%, og gjennomsnittlig 103 nye smittetilfeller daglig. Med omikron har smitten eksplodert overalt i verden og rammet både vaksinerte og uvaksinerte. Når vi vet at vi kan spre viruset videre uansett hvilken vaksinasjonsstatus vi har, er det ingen medisinskfaglig grunn til å innføre et vaksinepass.

Er det da ikke slik at koronapasset gir oss en falsk følelse av trygghet?

FHI har uttalt at gjennomgått infeksjon eller vaksine ikke gir noe garanti mot verken å bli smittet eller å spre viruset videre. Vaksinerte kan smitte andre, men allikevel ubegrenset oppholde seg på kafeer, diskoteker og treningssentere med hjelp av koronapass. Samtidig må uvaksinerte teste seg ved hver anledning, og ofte selv ta kostnadene. Status som uvaksinert har snart alle da effekten av sprøyten avtar raskt. De eneste som virker å ha god immunitet er de som faktisk har hatt sykdommen. Men også de utsettes nå for vaksine-press.

La oss si det slik det er:

Det vi begynner på med koronapasset er en endeløs sirkel av gjentatte vaksinedoser. Dersom vi skal utrydde viruset med vaksinen, som i og for seg virker ganske umulig nå, må vi hele tiden ta den på ny - i ubegrenset tid. Om ikke vi gjør det, vil passet miste sin gyldighet og dermed også våre rettigheter til et fullverdig liv. De eneste som tjener på dette er vaksineprodusentene. Men verst av alt: ved å knytte verdifulle menneskerettigheter til et slikt vaksineprogram, blir befolkningen utpresset.

Nå vil noen kanskje si at dette er spekulativt og overdrevet: Koronapass er planlagt som en midlertidig løsning. Etterpå blir alt normalt igjen. Men nettopp det motsatte har EU-kommisjonen nå bestemt. Vi ber dere innstendig om å tenke veldig veldig nøye gjennom hva dette betyr: EU-kommisjonen har nå innført en ny regel som belønner de som vaksinerer seg hver 6.-9. Måned. Belønningen er gyldig vaksinepass! Dette fører med andre ord til et slags vaksine-abonnement som gir vaksineprodusentene makta til å bestemme over borgernes kropper, skjebner og bevegelsesfrihet. Uten vaksine får man ingen adgang til livet. Dette er så omfattende inngrep i menneskerettighetene at mange stusser over hvorfor dette ikke er nyhet nr.1 i alle aviser, radio- og tv-kanaler akkurat nå. Det dreier seg her om en krigserklæring mot demokratiet i samtlige medlemsland i EU!!

Det vil ikke ta lang tid…

… før det samme forslaget blir diskutert her i Norge. Når det gjelder koronapass, eller segregeringspass, må vi trå veldig veldig varsomt. Det handler om å beskytte oss alle fra overgrep mot vårt demokrati, selve hjerte i samfunnet vårt! Flere betingelser kan etter hvert bli knyttet til passet: informasjon om oss selv og vår helse kan bli billetten til større og større deler av samfunnet. Den som ikke vil slavebindes av det digitale kontrollsystemet, faller utenfor og mister kanskje til og med rettigheten til å gå på butikken. Slike skrekkscenarioer ser vi allerede i Australia, og flere av våre europeiske naboer er på samme vei: Mennesker får ikke jobbe (No jab no job) eller dra på butikker (no jab no shop) uten å vaksinere seg. Er det dit vi vil? Det som skjer i Australia og kanskje snart i flere av våre naboland, bør få alle alarmklokkene til å ringe. Østerike har nå innført vaksinetvang. Vi kan ikke lure oss selv og si at noe sånt ikke er mulig i Norge. Alt er mulig i Norge så lenge vi sover. Det vi kanskje overser, mens alle øyne stirrer på viruset, er at overvåkningssamfunnet sniker inn gjennom bakdøra.

Men la oss være tydelige på en ting:

Vi nekter å være del av et kontroll- og belønningssystem som man kanskje vil finne i andre, mindre demokratiske samfunn. Vi vil kjempe for våre rettigheter og det burde dere også gjøre! Nå er tidspunktet for å snu - ikke i morgen, ikke om to måneder når denne midlertidige løsningen er prøvd ut, men NÅ! Ingenting har så langt vært midlertidig i denne pandemien, - unntatt kanskje virkningen av de omtalte vaksinene som våre rettigheter og våre levebrød skal gjøres avhengig av. Dere som på sett og vis veier våre skjebner nå: velg andre strategier! Skrot koronapass nå og for alltid!

..Og ikke gjør en gruppe i befolkningen til syndebukkene, når politikken selv har skylda for reduserte kapasiteter i helsetjenesten!

Dette er, mye mer enn uinjiserte medborgere, grunnen for et underbemannet og slitent helsesystem. Leger har ikke lenger tid til psykisk uhelse, som har økt betraktelig i omfang de siste to årene. Sykehus utsetter operasjoner. Dette er problemer som må tas tak i her og nå! Vi trenger å komme tilbake til et helsesystem som er av og for mennesker. La oss bruke mer tid på å gi samfunnet den pleien den trenger. La oss bygge et samfunn basert på tillit. Hjelpe hverandre med å leve et godt og sunt liv som uansett er den beste metoden for å forebygge mot alle mulige sykdommer - inkludert covid-19. Vi bør gi stor konsentrasjon til å forhindre at ideer om et evigvarende booster-program får mer plass. Vår frihet er ingen vare. Vi ønsker ikke å betale med kroppene våre og informasjon som underligger personvern. Så vær så snill: ikke følg blind i andre lands fotspor i å splitte samfunnet mer enn det allerede er gjennom drakoniske og meningsløse tiltak. Aldri mer i historien må menneskeheten gå så langt at en bestemt gruppe utestenges, straffes og forfølges for å være annerledes.

Med skrekk ser vi hvordan media og til og med politikere, tillater seg å snakke nedlatende og hatefullt om de som ikke har vaksinert seg mot covid-19.

Det brukes fraser som hadde vært helt utenkelige for bare ett år siden. Fraser som er bensin på allerede hissige flammer: Uinjiserte fremstilles som ansvarlige for smittespredning og for liten kapasitet i helsevesenet. Mange i befolkningen absorberer slike tankemønstre og sprer hat og desinformasjon om nevnte gruppen. Og om alle andre som er skeptiske til smittevernpolitikken. Nesten hver nyhetsartikkel om frihets-demonstrasjonene verden rundt, understreker tilstedeværelsen av høyreekstremister, konspirasjonsteoretikere og andre “kontroversielle elementer”. Dette gir et skjevt og ensidig bilde av situasjonen. Vi er helt vanlige mennesker som nå er i opprør. Mennesker rundt hele

kloden er i opprør fordi de må kjempe for sin rett til frie og selvstendige valg over egen kropp og helse. For noen uker siden, den 22.01.2022, samlet millioner av mennesker seg for sjette gang i en “world wide rally for freedom and democracy” i store og små byer. Ukentlig samles mennesker overalt, også her i Norge, for å kjempe mot koronapass og for frihet og demokrati. Vi er en bredt sammensatt gruppe og har medlemmer som er alt fra sykepleiere, leger, advokater, journalister, butikkmedarbeidere, bedriftseiere, lærere, kunstnere - med andre ord helt vanlige folk som ikke finner oss i at menneskerettighetene våre blir tatt fra oss.

Vi skriver til dere fordi vi har hørt nok og sett nok.

Dette er ikke tiden for anklagelser, men for fornuftig og menneskelig handling. Ingen av de 5.3 millioner mennesker som til nå har levd ganske fredelige liv her i Norge, fortjener å bli utestengt av samfunnet. Vaksiner er et fritt valg i Norge og sånn må det forbli. Vi kan ikke innføre tvang gjennom bakdøra og kreve at alle utleverer personlig helseinformasjon. Nok er nok!!! Det er brudd på vår tillit til myndighetene og må stanses umiddelbart. Mens media stadigvekk sprer hysteri over den nyeste virusvarianten og dens mulige etterfølgere, er vi bekymret for en annen pandemi som vi opplever er farligere enn hvilken som helst virusmutasjon: Den angriper hjertet til demokratiet vårt. Den sår mistillit, hat og angst mellom mennesker. Vi ber dere innstendig om å rette blikket på dette problemet nå slik at sårene i samfunnet kan leges før det er for sent.

Politikere, fylke- og kommunestyrer, ordførere, leger, overleger, og alle andre som bærer ansvar i dette - nå må dere vise at dere har ryggrad! Vi må stille kritiske spørsmål og ikke blindt følge i fotsporene til EU og andre land! Folk i Norge ønsker også i fremtiden å ferdes fritt. Dette vil ikke være mulig lenger, hverken for vaksinerte, eller uvaksinerte - hvis vi begynner på den skisserte veien. Vi må ikke tillate at myndigheter segregerer mennesker ut fra private helseopplysninger. Vi må si nei til vaksinetvang. Derfor må vi nå stå sammen, vaksinerte og uvaksinerte, mot koronapass!

Mens vi skriver dette brevet har gruppen vår blitt stengt ned av Facebook uten begrunnelse. Vi prøver nå å organisere oss på nytt. Dette er dagens sensurprogram som Facebook, YouTube og andre store teknologiselskaper utøver i større og større grad. Det har ingenting lenger med menings- og ytringsfrihet å gjøre. Vi finnes nå overgangsvis under navnet “Vi samtykker ikke”.

Med vennlig hilsen,

“Nei til Koronapass”

“Vi har alle et moralsk ansvar for å være ulydig mot urettferdige lover.”

Martin Luther King Jr.


Kilder:

Advokatbladet. 05.2021. https://www.advokatbladet.no/korona/koronasertifikat--gir-det-friheter-eller-innskrenker-det-rettigheter/163289

Elisabeth McLean. Buisiness News. No jab no job-Mandatory vaccination for up to 75 of Western Australian workforce. 10.2021. https://www.businessnews.com.au/article/No-jab-no-job-Mandatory-vaccination-for-up-to-75-of-Western-Australian-workforce

European Commission. 12.2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6837

FHI. 15.02.2022. https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/daily-reports/daily-reports-COVID19/

FHI. 12.02.2022. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

Legemiddelverket. 01.02.2022. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220203%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

Nordström, Peter and Ballin, Marcel and Nordström, Anna. Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3949410 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3949410

Ragnhild Bang Nes, m.fl. Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien november-desember 2020. FHI.17.12.2020. https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/

Steigan. 12.2021. https://steigan.no/2021/12/facebook-stengte-gruppa-nei-til-koronapass-med-20-000-medlemmer/