Forsiden

Høringssvar fra Bodil Wolsdal

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Nok er nok ! Tvang har aldri ført til noe godt . Slutt å ta styringen over folks liv , det er ikke demokratiet verdig