Forsiden

Høringssvar fra Eirik Zahl

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Hei, jeg stiller meg ikke bak dette høringsnotatet. Grunnene til det er flerfoldige, men for å fatte meg i korthet vil jeg si at dette notatet strider med grunnleggende menneskerettigheter, prinsippet om frivillighet og er i det hele tatt ikke kompatibelt med et åpent og demokratisk samfunn. I lys av den nyeste utviklingen (der blant annet Sverige nå har gått bort fra bruk av koronasertifikat ved restauranter og andre offentlige arenaer, i og med at covid-19 nå anses som et hvilket som helst annet influensavirus) så stiller jeg meg tvilende til at det i det hele tatt finnes noe som helst grunnlag for å innføre et såpass inngripende tiltak som et koronasertifikat. Jeg vil også benytte anledningen til å minne Helse- og omsorgsdepartementet om at det foreslåtte tiltaket går langt ut over nevnte departements mandat, og vil etter alt å dømme være et ledd av en utvikling som er direkte uforenlig med en god folkehelse og et omsorgsfullt samfunn. Det finnes mange andre tiltak som vil være mer oppbyggende for folkehelsa, som å spise sunt, få nok mosjon og en god latter i ny og ne. Vi har sett nok av tiltak med en negativ innvirkning på helse og immunforsvar, som vaksine og vaksinepress, hyppig testing, spriting av hender og bruk av munnbind. Alternativt kan nevnte departement gå videre ned samme gate med det foreslåtte medisinske apartheidregimet, men da burde de etter min mening vurdere å bytte navn til noe mer treffende, nemlig "Den farmasøytiske industriens håndlangere" eller noe i den dur. På forhånd takk for oppmerksomheten, og lykke til videre med arbeidet. Vennlig hilsen Eirik Zahl (på vegne av meg selv)