Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Magne Norrøne

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot dette. For det første så er det totalt unødvendig med slike tiltak da C19 ikke er kraftigere enn en vanlig influensa. Det er stort sett de på 80 og eldre som dør av dette. Hvert år dør det mellom 900 og 1000 mennesker av vanlig influensa. Så hvorfor så drastiske tiltak mot c19?Disse tiltakene regjeringen vil innføre har en helt annen agenda, nemlig agenda 2030. Innføring av disse nye reglene er i strid med eu domstolen. Folk i hele verden våkner opp og demonstrer mot dette. Folk vil ha sin frihet.Dette bør politikere ta på alvor og skrinlegge disse tiltakene som det legges ut til høring nå