Forsiden

Høringssvar fra Andreas Lund

Dato: 04.03.2022

Ingen regjering eller noen har noe rettigheter til å tvinge folk til å sette gen manipulerende stoffer i kroppen på et menneske. Dette er ingen vaksine. Det er en skam at folk tror at den hjelper. Så NEI til hele dette forslaget og forslagene forkastes. Det er galskap at dette engang kommer opp. Vi lever i et demokrati. Hvor folket bestemmer. Det finnes ingen dokumentasjon på at den så kaldt vaksinen fungere engang.. Så jeg og mine barn og deres barn skal aldri ta noe slikt som man tvinges til å ta og ingen har rett til å tvinge mine barn vekk fra skole, eller ta vekk min lønn osv. Nå må galskapen stoppe opp. Dere vet ikke hva dere driver med.. Dette må forkastes