Forsiden

Høringssvar fra Kjell Erik Hildrum

Dato: 23.02.2022

Nei

Ønsker ikke bruk av korona pass (jøde stjerne) i vår nasjon.