Forsiden

Høringssvar fra Dag Kristian Lysaker

Dato: 16.02.2022

Hvordan våger dere? Tvangsvaksinering og innføring av koronasertifikat vil føre til en polarisering av samfunnet vi aldri har vært vitne til tidligere her i landet. Det kommer til å ødelegge fremtidige demokratiske prosesser. Som politikere må dere bidra til et godt samfunn med plass til alle, ikke et samfunn med første og annenrangs borgere og eksludering av 10% av den voksne befolkningen. Grunnleggende menneskerettigheter må gå foran smittevern.