Forsiden

Høringssvar fra Janne Steinsund

Dato: 03.03.2022

Sertifikat har ingen hensikt då viruset smitter uavhengig av vaksine

Dersom man skal innføre sertifikat må vaksine ha en reell beskyttelse mot kommende varianter av viruset. Det er ingen reell mulighet til å analysere virkningsgrad på fremtidige vaksiner. Derfor kan man heller ikke pålegge sertifikat

Sertifikat i seg selv diskriminering, då det frarøver friske personer til å jobbe forebyggende med styrking av immunforsvar via råvarer og livsstil. Forebyggende tiltak kan ha større effekt enn vaksine

Det er ei større gruppe uvaksinerte som i har en livsstil som tilfører kroppen substanser som bygger immunforsvaret naturlig. De trenger dermed ingen vaksine

Hver eneste dose med vaksine tapper kroppen for D vitamin som er immunforsvarets påbryter. Kan dermed ikkje pålegge friske folk å tappe kroppen for D vitamin. I så fall må risikoanalyse utføres med forskning på hvor mye hver dose påvirker D vitamin status, utføres.

Dette er ingen vaksine iht tidligere definisjon av vaksine

Å pålegge et sertifikat før alle rettssakene på bivirkninger og dødsfallene som skyldes selve vaksinen er kartlagt er ekstremsport

Å pålegge mennesker en risiko for hjerteklaffbetennelse, kronisk tretthetssyndrom, helvetesild, parasthesia og i verste fall dødsfall for å kunne dra på ferie er et overgrep mot menneskeheten