Forsiden

Høringssvar fra JOHN ARVID BERG

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er jeg meget sterkt imot. Helseopplysninger om en person er mellom person og fastlege og ikke for allmenheten. Et koronnapass hindrer ikke noe spredning, men er kun for og inskrenke noens personer frihet og muligheter i et åpent samfunn Med et koronnapass har vi kort og godt iinført et diktatur og et overvåkings samfunn