Forsiden

Høringssvar fra Bengt Borsheim

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å stemme MOT koronasertifikat, og forlengelse av dette. Dette er ikke vårt demokrati verdig, og det er destruktivt og kontrollerende.