Forsiden

Høringssvar fra Jørgensen

Dato: 04.03.2022

Jeg viser til høringsnotat datert 11. februar 2022 med «Forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)» fra Helse- og omsorgsdepartementet. Av notatet fremgår at det foreslås å forlenge eksisterende regler om bruk av differensierte smitteverntiltak og koronasertifikat frem til 1. juli 2023. Samtidig legger forslaget opp til en utvidelse av ordningen, noe tittelen på høringsnotatet ikke reflekterer. Høringsfrist er 4. mars 2022. Svaret er rettidig.Jeg er ikke enig i høringsforslaget og jeg er sterkt imot.