Forsiden

Høringssvar fra Kari Meling

Dato: 14.02.2022

Informert samtykke

Menneskerettighetskonvensjonen er klinkende klar på at hvert enkelt individ har krav på full informasjon om hva medisiner og vaksiner inneholder, i hvilken grad bivirkninger risikeres basert på medisinske krav for utprøving, for så å ha den fulle rett til selv å avgjøre om hvorvidt man ønsker medisin/vaksiner.

Informasjon ikke gitt, oppfyller ikke medisinske krav

Når det gjelder samtlige vaksiner mot koronavirus gis det IKKE informasjon som hvert enkelt individ har krav på for at retten til informert samtykke innfris.

Årsaken til at retten til informert samtykke ikke (kan) gis , er åpenbart at vaksinene mot koronavirus ikke har gjennomgått prosedyrene for å oppfylle de medisinske krav som stilles til vaksiner.

Brudd på menneskerettighetene

Myndighetenes press og trusler mot egen befolkning for å ta en vaksine som gis under brudd på retten til informert samtykke, må i seg selv kunne anses for å være et menneskerettighetsbrudd.