Forsiden

Høringssvar fra Geir Martin Økland

Dato: 14.02.2022

Jeg ser ingen god grunn til å ha corona pass i utgangspunktet.

Det skaper et segregerings samfunn, basert på uvitenskapelige avgjørelser.

De som er vaksinert, smitter minst like mye som de uvaksinerte, da vaksinen ikke stoppet smittespredning. Vaksinerte er en større smittedprednings fare da de lettere kan være syk eller bærer av virus uten at de har symptomer.

Det er ingen lantidsforskning som beviser at det er mer mutasjoner blant dem som bekjemper viruset med naturlig imunforsvar, samenlignet med de som har DNA eller mRNA vaksine.

Det er forskning som gir indisier på at det er blant de vaksinerte de farligste mutasjonene skjer.

Skal en komme til bunns i dette trengst det årelang forskning, og ikke haste vedtak bassert på synsing og frykt.

Å begrense borgernes frihet med vaksinepass er frihetsberøvelse, segregering og unødig press til å ta en eksperimentell ny form for vaksine, som ikke er langtidstestet er grunnlovsstridig og frihetsberøvelse.

Det bryter også med menbeskerettene.

Koronapass bøe opphøre umiddelbart og ikke videreføres i kongeriket Norge.

Hva andre nasjoner gjør, av restriksjoner av sine borgere blr ikke legge føringer for Norges innbyggere.